درباره ما

ارسال در بدون مجموعه

پروژه توسعه خوشه سنگ قم به همت شرکت شهرکهای صنعتی استان و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت

و سایر نهادهای پشتیبان پس از تائید فازهای مطالعه شناختی و امکان سنجی توسعه خوشه سنگ قم از اردیبهشت

1395 آغاز گردیده است.

بلافاصله پس از تعیین عامل توسعه، دفتر توسعه خوشه تأسیس و آغاز به کار نمود.

خوشه سنگ قم با تمرکز حدود 250 واحد سنگبری ،8 معدن فعال سنگ ساختمانی و با اشتغال بیش از 4092 نفر

در این واحدها در محدوده استان به عنوان یک خوشه مهم و استراتژیک برای توسعه مورد توجه است.

نزدیکی قم به تهران به عنوان بزرگترین بازار کشور ، موقعیت جغرافیایی و راه های ارتباطی آن،این استان را بعد

از اصفهان به دومین قطب با سابقه صنعت سنگبری کشور تبدیل کرده است.

محصولات تولیدی این خوشه، سنگ گرانیت، مرمریت، تراورتن، مرمر و انواع دیگر سنگ های ساختمانی است.

درباره ی خوشه سنگ قم

   خوشه سنگ قم با تمرکز حدود 250 واحد سنگبری ،8 معدن فعال سنگ ساختمانی و با اشتغال بیش از 4092 نفر در این واحدها در محدوده استان به عنوان یک خوشه مهم و استراتژیک برای توسعه مورد توجه است.
نزدیکی قم به تهران به عنوان بزرگترین بازار کشور ، موقعیت جغرافیایی و راه های ارتباطی آن،این استان را بعد از اصفهان به دومین قطب با سابقه صنعت سنگبری کشور تبدیل کرده است. محصولات تولیدی این خوشه، سنگ گرانیت، مرمریت، تراورتن، مرمر و انواع دیگر سنگ های ساختمانی است.

لینک های مرتبط 3